Dokážete to i Vy

Zavádění strojů do výroby v době první republiky bylo provázeno velmi špatným přijetím zaměstnanci. Šlo jim o pracovní místa, proto stroje a nová zařízení záměrně ničili. Dnes je tomu jinak. Zaváděním nových technologií zaměstnanci získají nové vědomosti, ale i dovednosti. Naučíte-li se pracovat s vláknovým laserem, budete mít dveře otevřeny v každé výrobě, kde jej používají, nebo se teprve rozhodují, že jej používat budou. Jde totiž o poměrně mladou, ale velmi specifickou výrobní činnost. Proto se nemusíte bránit něčemu novému. Zvládnete to.

Pořád je čemu se učit

Celý život se musí člověk učit. Učení studiem http://www.wikiskripta.eu/index.php/F%C3%B3rum:Hlasov%C3%A1n%C3%AD_o_p%C5%99esunu_pr%C5%AFvodce_studiem opravdu nekončí. Pak byste nemohli využívat moderních technologií nejen v práci, ale také v osobním životě. Ať jsou to internetové portály s eshopy, nebo datové schránky. Ať jsou to chytré telefony a s nimi souvisejícími Wi-Fi sítěmi. Ale takto bychom mohli pokračovat dál a dál. Je to o tom, že neustále trénujete mozek. Naproti tomu ale nezapomínejte na pobyty ve volné přírodě bez žádných technologických novinek. Své aktivity vyvažujte.