Upozornění na rizika

Obecně jsou čisticí látky na bázi amylnitritů, které se užívají na čištění elektromagnetických hlav audio a videotechniky, ale i kožených oděvů, označovány v oficiální klasifikaci nebezpečných a zdraví ohrožujících látek (v rámci zákona o bezpečnosti práce a ochraně zdraví při práci) do několika kategorií. Nejprve uveďme rizikové faktory. Ty jsou označovány velkým R a příslušným číslem faktoru. U poppers http://www.euforikum.cz/content/4-kontakt u to jsou faktory R 11, 23, 28. To znamená vysoce hořlavé, toxické při vdechování a vysoce toxické při požití.

Co z toho plyne?

Že mladistvým by neměl nikdo tyto látky prodávat, ani jim je poskytovat k volnému užití. Zapomeňte na soulož s popíkem a cigaretkou v ústech – to je cesta do pekel. A hodně teplých. Žádné romantické svíčky a vonné tyčinky se žhavým koncem – to je totéž jako cigareta!